dijous, 29 de març de 2018

QUINA ALEGRIA QUAN EM VAN DIR: ANEM A LA CASA DEL SENYOR!!


La Setmana Santa ja ha començat, el diumenge iniciàrem les celebracions d’aquesta Setmana Major amb l’entrada de Jesús a Jerusalem, aclamat pels xiquets i els deixebles i la proclamació de la Passió com a anunci del Triduum Pasqual.            L’Església la formem tots els qui d’una manera o altra fem vives les celebracions i és per això que des d’aquest mitjà també aprofitem per a convidar-vos fortament a viure les celebracions a les vostres comunitats, amb alegria, amb goig per trobar-nos amb el Senyor i amb els germans, des de la llibertat dels fills de Déu.


Amb les celebracions de la Penitència o Reconciliació, estem purificats pel perdó del Senyor, per celebrar dignament la seua mort i la seua resurrecció. No deixem caure en sac buit la gràcia de Déu, deixem-nos reconciliar amb Déu pel sagrament de la confessió.

El Tridu Pasqual demana la nostra participació activa: La Missa “In coena Domini”, convoca cada comunitat al voltant de l’Eucaristia, a tots els fills al gran banquet, i ens disposa per viure com a servidors del nostre món. Divendres Sant contemplarem i adorarem la Creu del Senyor que és font de vida i de salvació. I ja, en la nit del dissabte al diumenge, amb tota la força de la nostra veu, si l’emoció ens ho permet, entonarem el Glòria i l’Al·leluia per celebrar el triomf de Jesucrist, fill de Déu, i alliberat de la mort!.


Anoteu a l’agenda els següents esdeveniments:


            Dijous Sant: A les 18:30h Celebració de l’Eucaristia In Coena Domini, amb el llavatori de peus. Participa l’Schola Cantorum.
A les 22h des de la Porta de l’Aire, inici de la Visita i Pregària als Monuments de les distintes Parròquies per part dels joves.  A les 23h en la Basílica Hora Santa i pregària davant del Monument. A la 1h es tancarà la Basílica.

            Divendres Sant: A les 7h Rosari des de la Basílica fins el Calvari. En arribar Via Crucis Interparroquial (11 estacions). En arribar a la Basílica, sermó de les Set Paraules.  A les 10:30h Ofici de Tenebres. Participa Cor de Gregorià.
A les 14h Pregària de Nona i reserva de l’Eucaristia per deixar pas a la contemplació de la Creu.
A les 17h Celebració Solemne de la Passió del Senyor, amb adoració de la Creu. Participa l’Schola Cantorum. A les 20h Processó del Sant Soterrar. En acabar, Trasllat del Santíssim Crist al Calvari i final del Via Crucis. Recolliment i silenci.

            Dissabte Sant: Dia del gran silenci en espera de la Resurrecció del Senyor.
A les 10:30h Laudes i ofici de lectures. Unció de l’Altar amb olis perfumats.
A les 23h Solemne Vigília Pasqual, amb lucernari, proclamació de la Paraula i Al·leluia Pasqual, benedicció de la font baptismal i Eucaristia Pasqual amb baptisme d’un xiquet i Primera comunió de dos xiquetes. Participa l’Schola Cantorum.


En acabar la Vigília Pasqual, com ja ve sent tradició, celebrarem el Sopar Pasqual, encara que siga una hora intempestiva, és molt gratificant celebrar la Pasqua menjant corder rostit després de menjar el vertader Corder Pasqual. Les persones interessades han d’adquirir un tiquet en la sagristia o en l’oficina abans del dimecres sant. El preu és de 5€.

Que aquestes celebracions siguen un pas del Senyor per la nostra vida i que ho visquem des de l’acollida de Crist, l’arrepentiment i la participació de fe amb la nostra comunitat, i que amb gran alegria puguem dir: Anem a la Casa del Senyor!!