dimecres, 7 de gener de 2015

SOM POBLE DE DÉU!

Encetem l’any amb un nou projecte en el que participarà tota la comunitat parroquial, les assemblees. Aquestes, formen part de l’Itinerari Diocesà d’Evangelització (IDE) i tenen com a objectius, ajudar a viure la identitat cristiana, fomentar la unitat i la visibilitat de l'Església convocant a tots els seus membres, i potenciar la missió de la nostra Església al món d'avui.

Per a portar endavant el projecte que se’ns planteja al IDE, s’han organitzat tres assemblees a les que poden assistir tots els membres de la parròquia tant si formen part o no d’algun grup. 

Mitjançant les assemblees es pretén fer un treball de revisió de l’estat de la Parròquia en dues fases: una primera consistent en una reunió sectorial, és a dir, a nivell dels diferents grups parroquials i una segon, l’assemblea en sí, a la que assistiran tots aquells interessats tant vinculats o no a algun grup parroquial. Per tal que siguen més enriquidores, ens dividirem en equips de treball composats de gent de diversos grups i edats per a fomentar el diàleg des de distints punts de vista.

En total tindrem tres assemblees que es realitzaran en diumenge al acabar la celebració de les 9:00h i seran al Patronat. Les dates i temes a tractar en cadascuna seran:  25 de gener, “La parròquia, lloc de comunió i experiència de l’Evangeli”; 22 de febrer, “La parròquia es fa corresponsable en l’acció evangelitzadora” i 22 de març, “L’opció dels pobres i el compromís per la transformació del món”.

Per encetar aquest cicle de revisió, és realitzarà una celebració baptismal d'inici de l’Assemblea el divendres 9 de gener a les 20:15 hores a la Basílica en la que vos esperem a tots i totes.


Vos demanem la màxima participació, perquè la comunitat és cosa de tots!